Over ons

De Stichting Amsterdammer van het Jaar organiseert jaarlijks een verkiezing. Doel van de stichting: burgerschap bevorderen door de gewone Amsterdammers die zich inzetten voor de stad in het zonnetje te zetten en door alle Amsterdammers te laten zien wat je zelf voor je wijk, buren en stad kan betekenen.

De verkiezing wordt georganiseerd sinds 2005. Tot 2015 werd de verkiezing mede georganiseerd door Het Parool. Sinds 2015 opereert de Stichting zelfstandig. Er wordt nauw samengewerkt met Het Amsterdammertje van het Jaar, een organisatie die zich richt op jongeren tussen de 8 en 15 jaar die zich belangeloos inzetten voor de stad en die via lessen burgerschap bevordert onder jongeren.

Wie verdient volgens u de titel Amsterdammer van het jaar? Stuur een mailtje met een korte beschrijving naar: info@amsterdammervanhetjaar.nl Mocht uw kandidaat geselecteerd worden als een van de genomineerden, dan nemen we uiteraard contact met u op.

Bestuur

VoorzitterMarcel La Rose
PenningmeesterJeroen Swart
SecretarisTitia Hartvelt
BestuurslidHanneke Bennaars

Tanja Jadnanansing is ambassadeur van de stichting.

Waar staat de Stichting Amsterdammer van het Jaar voor?

In de voorbije jaren is een prachtig proces is verankerd rond de verkiezing van de Amsterdammer van het Jaar. Het proces bestaat uit 4 stappen: Nomineren, Selecteren, Stemmen en Vieren.

In alle stadia van het proces probeert de Stichting Amsterdammer van het Jaar de hele stad/alle Amsterdammers te betrekken en de veelkleurigheid van de stad in al zijn facetten te vertegenwoordigen. Het hele proces is omgeven door positiviteit. We vieren de stad en wat er goed gaat. De nominaties inspireren en motiveren anderen om ook het goede te doen, in actie te komen. En zo bevorderen we burgerschap en cohesie voor de hele stad. Wat weer leidt tot nieuwe positieve impulsen.

Hoe bereikt de Stichting dat? In 4 stappen het proces.

1. NOMINEREN

Elk jaar worden alle Amsterdammers opgeroepen ‘hun’ Amsterdammer van het Jaar te nomineren. Wie zet zich in voor de stad en haar bewoners? Wie verdient het om eens in het zonnetje te worden gezet? Wie maakt de samenleving in Amsterdam mooier, liever en verdraagzamer? Zij komen in aanmerking voor de titel Amsterdammer van het jaar.

2. SELECTEREN

Het bestuur van de stichting Amsterdammer van het jaar is het geweten van de verkiezing. Uit alle gelederen van Amsterdammers, uit alle hoeken van de stad, uit alle lagen van de bevolking, van alle kleuren, soorten, leeftijden, gender wordt er een longlist samengesteld.

Het bestuur screent de genomineerden op de authenticiteit van hun inspanningen. Na screening worden de genomineerden en hun verhaal groots aan de stad gepresenteerd.

3. STEMMEN

Het stemmen, wederom door alle Amsterdammers, kan beginnen. Gedurende ca. 2 weken staat de website van de Amsterdammer van het Jaar open voor stemmers. Alle stemmers brengen 2 stemmen uit: voor hun nummer 1 én hun nummer 2. Zodat alle stemmers tenminste 2 verhalen echt tot zich nemen. Daarmee worden stemmers optimaal betrokken bij de verkiezing en neutraliseert de effecten van lobby vorming

4. VIEREN

Na twee weken is er tijd en gelegenheid om alle genomineerden nog eens extra in de schijnwerpers en het zonnetje te zetten. De verkiezing is een feestje. Allereerst voor de genomineerden, maar door de verslaglegging van AT5, ook voor de rest van de stad. De burgemeester maakt de uitslag van de verkiezing bekend en onderschrijft daarmee de waarde van de goede daden van de verkozenen voor de stad.

Er wordt maar één Amsterdammer gekozen voor de titel Amsterdammer van het jaar. Maar alle genomineerden verdienen even zeer de uitverkiezing. Alleen al het genomineerd zijn is een erkenning en soms zelfs gerechtigheid. De liefde voor de stad en haar medemens is wat alle winnaars en genomineerden gemeen hebben.