Amsterdammer van het Jaar

Over ons

De Stichting Amsterdammer van het Jaar organiseert jaarlijks een verkiezing. Doel van de stichting: burgerschap bevorderen door de gewone Amsterdammers die zich inzetten voor de stad in het zonnetje te zetten en door alle Amsterdammers te laten zien wat je zelf voor je wijk, buren en stad kan betekenen.

De verkiezing wordt georganiseerd sinds 2005. Tot 2015 werd de verkiezing mede georganiseerd door Het Parool. Sinds 2015 opereert de Stichting zelfstandig. Er wordt nauw samengewerkt met Het Amsterdammertje van het Jaar, een organisatie die zich richt op jongeren tussen de 8 en 15 jaar die zich belangeloos inzetten voor de stad en die via lessen burgerschap bevordert onder jongeren.

Bestuur
Voorzitter: Ruud Esser
Penningmeester: Jeroen Swart
Secretaris: Simone Toppers
Titia Hartvelt: bestuurslid